Huurvoorwaarden

De klant bevestigd bij reservatie akkoord te gaan met de voorwaarden.

1. Reservatie

De reservatie is pas definitief en geldig als deze door ons bevestigd werd.

2. Annulatie

Bij aanhoudend slecht weer is annulatie mogelijk tot 24 u voor levering. Bij alle andere annulaties zal aan de huurder 50% van de totale huursom aangerekend worden.
Last minute annulaties los van het weer (minder als 7 dagen voor levering) zullen tevens gefactureerd worden aan 50% van de afgesproken huurprijs.

3. Betaling

De betaling van de gehuurde attracties gebeurt contant bij in ontvangst name van de gehuurde attractie.

4. Levering

 • De springkastelen worden door ons geleverd en weer afgehaald. Het tijdstip van levering/afhaling is af te spreken. De huurder of diens gemachtigde dient aanwezig te zijn bij levering en plaatsing.
 • Voor de plaatsing hebben wij een vrije doorgang nodig van 1-2 meter. Wij leveren ook niet door het huis tenzij je ook daar voldoende plaats hebt om tot in de tuin te geraken. Elk oponthoud bij levering en plaatsing wordt aangerekend aan 10 euro per begonnen kwartier. (bv. ontruimen van gebouw om doorgang mogelijk te maken)
 • In geval van niet of laattijdige levering zal de klant geen enkele schadevergoeding kunnen eisen van de verhuurder.
 • Indien op het afgesproken tijdstip niemand aanwezig is om het kasteel in ontvangst te nemen zal het springkasteel toch aangerekend worden.

5. In ontvangstname

 • Na de in ontvangst name van het gehuurde materiaal gaat de klant akkoord met de staat waarin het materiaal zich bevindt. Door de in ontvangst name erkent de huurder uitdrukkelijk dat hij zich van de goede staat en de werking van de gehuurde goederen heeft vergewist en het gebruik ervan op de hoogte is.
 • In geval van niet of laattijdige levering zal de klant geen enkele schadevergoeding kunnen eisen van de verhuurder.

6. Plaatsing

 • Een springkasteel moet steeds op een zachte vlakke ondergrond (gras of zand) geplaatst worden, volledig vrij met een ruimte van minimum 1 meter rondom het kasteel.
 • Het kasteel mag in geen geval geplaatst worden op steenslag, op oneffen terrein, of op plaatsen waar puntige en scherpe voorwerpen (o.a. stenen, glas,…) voorkomen.
 • De blower van het springkasteel mag nooit afgedekt worden.
 • Het springkasteel mag na opstelling niet verplaatst worden.
 • De toevoerbuis tot de motor moet steeds gestrekt liggen (voorkomt verbranding van de motor)
 • Indien het springkasteel op zand of braakliggende grond moet geplaatst worden vragen wij 25 euro extra voor het extra kuiswerk.
 • Op zand moet de blower overigens op houten platen of op karton kunnen gezet worden zodat deze geen zand kan aanzuigen. Indien dit niet kan en de blower is bij ophaling vol zand zal deze gefactureerd worden aan de klant.
 • De huurder voorziet een verlengkabel met aarding (230V – 16A) tot aan de achterkant van het springkasteel.

7. Verantwoordelijkheid

 • De klant is verantwoordelijk voor eventuele schade/ongevallen veroorzaakt door het gehuurde voorwerp tijdens de huurperiode.
 • Alle schade anders dan normale slijtage, alsook eventuele reinigingskosten veroorzaakt door abnormaal gebruik zullen worden aangerekend aan de huurder.
 • De huurder is verantwoordelijk voor de gehuurde goederen tijdens de volledige huurperiode en zal permanent toezien op de bewaking, bewaring en goede werking van het gehuurde materiaal.

8. Aansprakelijkheid

De verhuurder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen, van welke aard ook, tijdens de verhuurperiode. Evenmin kan de verhuurder aansprakelijk gesteld worden voor schade of letsel ontstaan tijdens levering, plaatsing, gebruik of afbouw. De huurder is dus verantwoordelijk voor alle schade of letsel aan personen of voorwerpen veroorzaakt door het gehuurde voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, welke ook de oorzaak van de schade wezen. U kan bij uw verzekeringsagent een extra verzekering afsluiten, welke elk ongeval zal dekken vanaf de in ontvangst name tot de wederafgifte, met afstand van elk recht op verhaal lastens de verhuurder.

9. Boetes

 • Er is niemand aanwezig bij levering en er is niets afgesproken op voorhand en/of er hangen geen instructies: 50% van de huurprijs wordt gefactureerd
 • Indien er niemand aanwezig was en jullie wensen dat onze mensen alsnog een tweede keer langskomen voor de levering: + 30 euro
 • Onvoldoende vrije doorgang om te leveren (zie nodige ruimte bevestigings email): 50% van de huurprijs wordt gefactureerd
 • Regenzeil verwijderen en niet terugplaatsen: 25 euro
 • Scheuren in de naden(stiksel) van het spingkasteel door de huurder zelf gemeld: 0 euro
 • Scheuren in de naden (stiksel) van het springkasteel vastgesteld door de verhuurder bij het kuisen of bij de eerstvolgende levering: 125 euro
 • Scheuren in het springkasteel zelf (bache): Forfaitair 250 euro
 • Zwarte strepen veroorzaakt door schoenen: 50 euro

De huurder blijft verantwoordelijk tot de volgende verhuring.